Video pamācība, kā aktivizēt pieeju Norvēģjas Altinn izmantojot mobilo applikāciju. Šo pieeju ieteicams izveidot katram, kurš vēlas pieeju Norvēģijas deklerēšanas sistēmā, piemēram, lai norādītu savu konta nr. nodokļu pārmaksas gadījumā, lai sazinātos ar Norvēģijas valsts iestādēm u.c. formalitātes jautājumu risināšanai.

Svarīgi zināt, ka ar MIN ID pieejām iespējams administrēt HMS kartes un RF1198 projektus.